Nyheter

Årsmøte NSK avd Rogaland

08 Jan, 2018

Kategorier: Avdelinger
img

Velkommen til årsmøte.
​Tirsdag 20. februar 2018 - kl 19:00

Saksliste

1.     Åpning
2.     Valg av dirigent, referent og tellekorps
3.     Godkjenning av innkalling
4.     Årsberetning 2017
5.     Regnskap 2017
6.     Budsjett 2018
7.     Innkomne saker
8.    
Valg

Forslag som skal behandles på årsmøtet, samt forslag til kandidater må være avdelingsstyret i hende senest 15. januar.

Etter det formelle årsmøtet blir det sosialt arrangement med markering av utmerkelser fra 2017. Servering av kaffe, enkel bevertning.

Sted: Kruse Smith Entreprenør 
Adresse: Kanalsletta 4, 4068 Stavanger