Dokumenter

 

Årsmøtepapirer 2023

/Userfiles/Upload/files/Komplett%20%C3%A5rsm%C3%B8tepapirer.pdf

 

Årsmøte 2022

Innkalling til årsmøtet 

Årsberetning for året 2021

Årsregnskap for året 2021

Revisonsberetning for året 2021

Valg til årsmøte 2022

Aktivitetsplan 2022 

Forslag til budsjett 2022

Årsmøte 2021

Innkalling til årsmøtet

Årsberetning for året 2020

Årsregnskap for året 2020

Revisjonsberetning for året 2020

Valg til årsmøtet 2021

Aktivitetsplan 2021 Foreløpig

Forslag til budsjett 2021

Årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte 2020.pdf

Planer og dokument

Aktivitetsplan 2020

Informasjonsskriv om Agilitytreninger 

NORSK SPANIEL KLUBs Lover 2016

Referat 2021

Referat fra styremøte 4.februar 2021

Referat fra styremøte 18.mars 2021

Referat fra styremøte 6.mai 2021

Referat fra styremøte 17.juni 2021

Referat fra styremøte 12.august 2021

Referat fra styremøte 07.oktober 2021

Referat fra styremøte 06.12,2021

 

Referat 2020

Referat fra årsmøte 2020

Referat fra styremøte 5.mai 2020

 

Referat 2019

Referat fra styremøte 22.januar 2019 

Referat fra årsmøte 2019

Referat 2018

Referat fra styremøte 04.desember 2018

Referat fra styremøte 16.oktober 2018

Referat fra styremøte 14.august 2018

Referat fra styremøte 5.juni 2018

Referat fra styremøte 17.april 2018

Referat fra styremøte 20.mars 2018

Referat fra styremøte 16 januar 2018

Referat fra årsmøte 2018 

Referat 2017

Referat fra styremøte 22 august 2017

Referat fra styremøte 12. Juni 2017

Referat fra styremøte 6. mars 2017

Referat årsmøte 2017

Referat fra styremøte 17.januar. 2017

Referat 2016

Referat fra styremøte 6. desember 2016

Referat fra styremøte 11. oktober 2016

Referat fra styremøte 16 august 2016

Referat fra styremøte 7 juni

referat fra styremøte 10.mai 2016

referat fra styremøte 8. mars 2016

referat årsmøte 2016

 

Tilbakemelding-FKU-fra-arbeidsgruppa- utstilling

Kommentarer fra fagkommité til NSKs arbeidsgruppe sitt arbeidsdokument

Referat fra medlemsmøte – utstillingspolitikk

Årsberetning NSK avd. Rogaland 2015

Jakttrenings cup
Årsberetning NSK avdeling Rogaland 2014
Protokoll NSK avd Rogaland 2014
Vervekort til grasrotandelen
Vervebrev til grasrotandelen