Nyheter

Årsmøte

29 Jan, 2024

Kategorier:
img

Innkalling til årsmøte 2024

                          Velkommen til årsmøte


Sted: Gand Vidergående Skole
Adresse: Hoveveien 4, 4306 Sandnes
Tid: Torsdag 15.februar 2024, kl. 19.00


Saksliste

1. Åpning med godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av
   -møteleder 
   -referent
   -to til å undertegne protokollen
   -tellekorps 
3. Behandling av avdelingens årsmelding 2023
4. Godkjenning av avdelingens regnskap med revisjonsberetning 2023
5. Budsjett 2024
6. Aktivitetsplan 2024
7. Innkomne saker
8. Valg 

 

Etter det formelle årsmøtet blir det sosialt arrangement med markering av Rogalands beste hunder fra 2023. Det vil også bli servering av kaffe og kake. 

Velkommen!


Sakspapirer sendes medlemmene på mail og publiseres på Facebook  senest 1 uke før årsmøtet. 

Siste nytt